Tarihi ve Turistik Yerler

3 yıl önce
3.490 kez görüntülendi

TAŞHAN:

İlçe merkezindedir. Han Osmanlı Sultanı IV. Murad’ın Bağdat seferi için yaptırdığı yol güzegahı üzerindedir. Bu yol önceleri Bağdat-İstanbul arası kervan yolu olarak kullanıldığı bilinir. Bu Han’ın üzerinde üç ayrı kitabe mevcuttur. Bu yapı iki bölüm halinde inşaa ettirilmiştir.

Birinci bölümde üç çeşit yazı ile yazılmış kitabe mevcuttur. Sol kenar ermenice , orta Selçuklu, sağ tarafı ise Süryanicedir.Kitabe 1218 yılında Selçuklu sülüsü ile yazılmıştır. Kitabede Anadolu Selçuklu Sultanı I. İzzettin Keykavus’un (1210-1219) adı yazılıdır. Bu Sultan Tahta çıkmadan önce Malatya Valiliği yapmıştır. Han’ın ikinci bölümü inşaa kitabesi asıl giriş kapısı üzerindedir. Bu kitabe Alaattin Keykubat (1219-1237) döneminde yapıldığı belirtilmektedir. Han’da bulunan üçüncü kitabe Osmanlı devrindeki tamir kitabesidir. Bu kitabe kapalı kısmın giriş kapısındadır. Bu yazıt 11. yy da yapılmış onarımı göstermektedir.

Han’ın planı diğer Sultan hanlarıyla aynı plandadır. Yapı avlulu ve dikdörtgen planlı kapalı bölümlerden oluşmaktadır. Kare planlı avlunun çevresinde çeşitli büyüklüklerde ocaklı odalar dizilmiştir. Girişin sağ ve solundaki kare planlı tonos köşe odaları bölümlere ayrılmıştır. Buralar dört odalıdır. Handa herhangi bir süsleme bulunmamaktadır.

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİİ:

Hekimhan İlçesinde bulunan bu camii Taşhan’ın 50 metre kuzeydoğusunda tek minareli bir camidir. Caminin giriş kapısı üzerinde, Caminin tarihçesine ait bir kitabe vardır.

Minare Caminin batı duvarına bitişiktir. Son cemaat yeri Revaklı olup, beş küçük kubbe ile örtülüdür. Esas mekan dikdörtgen şeklindedir. Ortada olan büyük kubbe,iki yana doğru beşik tonozla genişletilmiştir. Kubbe sekizgen kasnak üzerine oturmuş olup,mihrap gayet sadedir. Hiçbir teyzirat (süsleme) yoktur.

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA HAMAMI:

Hekimhan’ın doğu duvarına bitişik bir hamamdır. Yapıldığı tarihi belirtecek bir kitabe bulunmamaktadır.Ancak Köprülü Mehmet Paşa Camii’nin yapılısı tarihine (1660-1661) rastladığı aynı zamanda  Köprülü Mehmet Paşa tarafından vakf edilmiş olduğu söylenmektedir.

KİLİSE:

İlçe merkezinde Hekimhan ilçe Jandarma Komutanlığı’nın  içerisinde yer alan ve bir ara hapishane olarak kullanılan bina şu anda kömürlük olarak kullanılmaktadır.Yıkık durumda bulunan yapının  yan cephe duvarında bulunan taş kabartma haç işaretlerinden bizans dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır.Yapı dikdörtgen basit bazilika tipindedir.

Bunun yanında ilçede çok eski çesmeler ve konaklar mevcuttur. Arkeolojik  araştırmaları yapılmayan sadece yer etütleri yapılarak ilçenin ve dolaylarının çok eski yerleşim yeri olarak kullanıldığını belirten höyük mağara gibi tarihi kalıntılar da mevcuttur. Bunlar

1- Ardahan (Beykent) köyünde eski su kemerleri, kilise yerleri  köyün güneyinde asar kaya denilen yerde yer altı sanayi çarşısı

2- Girmana ve Kocaözü kasabalarındaki höyükler,

3- Ansur,Mişevge ve İbocuk köyündeki oyma pınarlar ve kanlıdere civarında kabartma resimler ve yapay mağaralar.

4- Boğazgören (Çırzı) ve Basak köylerinde hiyeroglif yazıtlar.

5- Güzelyurt kasabası’nda Doğu Romalılara ait kale,Mezar, Kilise gibi tarihi kalıntılar.

6- Doyran Dağı üzerinde zindan ve mezarlarla, Saray kalıntıları.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz