Tarihçe

3 yıl önce

Hekimhan çevresinde yapılan kazılardan ve buradaki tarihi yapılardan anlaşıldığına göre eski yerleşim yerlerinden biridir.İlçe eski bir yerleşim yeri olduğu halde ilçenin tarihi hakkında ciddi bir araştırma yapılmamıştır. İlçe merkezinde bulunan ''Taşhan'' bize burada Selçuklu Türklerinin izlerini yansıtırken bu han buranın bir ticaret yolu üzerinde bulunduğunu gösterir.Osmanlı dönemine gelindiğinde  bu handaki kitabelerden anlaşıldığı gibi Köprülü Mehmet Paşa  tarafından tamir edildiğini anlayabiliyoruz.Bu han...