HEKİMHAN

3 yıl önce

Hekimhan Malatya İline bağlı bir İlçedir.Yüzölçümü 1844 km (kare) ve  Malatya'ya uzaklığı 85 km olup rakımı 1040 m. dir. İlçenin doğusunda Arguvan, güneydoğusunda Yazıhan, Malatya;güneyinde Akçadağ, batısında Kuluncak, kuzeyinde Sivas'ın Kangal İlçesi bulunmaktadır. Malatya'nın Akçadağdan sonra en kalabalık İlçesi olan Hekimhan güneyde Tohma Çayı, kuzeyde Yama Dağına uzanır.İlçenin toprakları Kuruçay Vadisindeki düzlüklerle, bu düzlükleri boydan boya kuşatan dağların arasında yer alır.Bu Çay buranın...

3 yıl önce

TAŞHAN: İlçe merkezindedir. Han Osmanlı Sultanı IV. Murad'ın Bağdat seferi için yaptırdığı yol güzegahı üzerindedir. Bu yol önceleri Bağdat-İstanbul arası kervan yolu olarak kullanıldığı bilinir. Bu Han'ın üzerinde üç ayrı kitabe mevcuttur. Bu yapı iki bölüm halinde inşaa ettirilmiştir. Birinci bölümde üç çeşit yazı ile yazılmış kitabe mevcuttur. Sol kenar ermenice , orta Selçuklu, sağ tarafı ise Süryanicedir.Kitabe 1218 yılında Selçuklu sülüsü...

3 yıl önce

Hekimhan çevresinde yapılan kazılardan ve buradaki tarihi yapılardan anlaşıldığına göre eski yerleşim yerlerinden biridir.İlçe eski bir yerleşim yeri olduğu halde ilçenin tarihi hakkında ciddi bir araştırma yapılmamıştır. İlçe merkezinde bulunan ''Taşhan'' bize burada Selçuklu Türklerinin izlerini yansıtırken bu han buranın bir ticaret yolu üzerinde bulunduğunu gösterir.Osmanlı dönemine gelindiğinde  bu handaki kitabelerden anlaşıldığı gibi Köprülü Mehmet Paşa  tarafından tamir edildiğini anlayabiliyoruz.Bu han...