Hekimhan Tarihi

3 yıl önce
4.674 kez görüntülendi

Hekimhan çevresinde yapılan kazılardan ve buradaki tarihi yapılardan anlaşıldığına göre eski yerleşim yerlerinden biridir.İlçe eski bir yerleşim yeri olduğu halde ilçenin tarihi hakkında ciddi bir araştırma yapılmamıştır.

İlçe merkezinde bulunan ”Taşhan” bize burada Selçuklu Türklerinin izlerini yansıtırken bu han buranın bir ticaret yolu üzerinde bulunduğunu gösterir.Osmanlı dönemine gelindiğinde  bu handaki kitabelerden anlaşıldığı gibi Köprülü Mehmet Paşa  tarafından tamir edildiğini anlayabiliyoruz.Bu han aynı zamanda hayır eserleriyle tanınan Köprülü Mehmet Paşa’nın Vakıflarındandır.Osmanlı Devleti’nin ekonomik, sosyal ve askeri bakımdan önemli bir yere sahip olan yollar da ilçeden geçmektedir.

İlçe merkezi 16. yy. ortalarında Keban’a bağlı Malatya Kazasından Akçadağ nahiyesi’nin Kozdere Köyüne bağlı bir mezradır.1876 yılına gelindiğinde Kozludere şuanki İstasyun’un aşağısındaki mevkiidir.Hekimhan Diyarbakır vilayetine bağlı bulunan Malatya sancağı, Akçadağ nahiyesine bağlı bir köy konumnunda bulunmaktadır.1884 yılında Akçadağ’a bağlı olarak belediyelik durumdadır.

1910 yılına gelindiğinde Hekimhan Eşrafı,Millet Meclisi ve içişleri Bakanlığı’na ayrı ayrı başvurarak kaza olmak istediklerini başkent’e yani istanbul’a bildirmişlerdir. Bütün girişimlere rağmen bölgedeki idari boşluk Cumhuriyetin ilanına kadar devam etmiştir. Bu süreç içerisinde Hekimhan Eşrafının Hekimhan’ın ilçe olması ile ilgili dilekçeleri artmıştır. Yapılan bu girişimler Hekimhan’ın kaza olma gereğini ortaya koymuştur.

Hekimhan, 23 Haziran 1921’de Hasan Çelebi ve Gelengeç bucakları  birleştirilerek ilçe olarak Malatya’ya bağlanmıştır.

İLÇENİN HEKİMHAN ADINI ALMASI

İlçede bulunan Taşhan, Osmanlı Sultanı IV.Murad’ın Bağdat seferi için yaptırdığı yol üzerindedir. Bu yol önceleri Bağdat-İstanbul arası kervan yolu olarak kullanılmaktadır.Handaki kitabelerde Selçuklu Sultanı’nın isimlerine rastlanmaktadır.Han’a ismini veren ve Han’ı yaptıran şahıs Selim el Malati devrinin meşhur doktorlarındandır. Bu yüzdendir ki buraya önceleri Han-ı Hekim daha sonraları ise Hekimhan demişlerdir.İlçenin ismiyle ilgili halk arasında yaygın olarak birde hikaye vardır.

İlçede ve çevresinde Han’a isminin bu şekilde verildiği görüşü çok yaygındır. Fakat görüldüğü gibi bu efsane Köprülü Mehmet Paşa zamanında yaşanmış bir olayı anlatıyor. Biz elimizde bulunan ve günümüze kadar incelenebilen Handaki kitabeye baktığımızda Selçuklu Sultanları’nın isimlerini ve ünlü bir doktor olan Selim el Malati’nin ismini görüyoruz. Bu nedenle de isminin bundan dolayı Hekimhan olduğu kanaatine varıyoruz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz