Coğrafi Yapı

3 yıl önce
5.040 kez görüntülendi

Hekimhan Malatya İline bağlı bir İlçedir.Yüzölçümü 1844 km (kare) ve  Malatya’ya uzaklığı 85 km olup rakımı 1040 m. dir.

İlçenin doğusunda Arguvan, güneydoğusunda Yazıhan, Malatya;güneyinde Akçadağ, batısında Kuluncak, kuzeyinde Sivas’ın Kangal İlçesi bulunmaktadır.

Malatya’nın Akçadağdan sonra en kalabalık İlçesi olan Hekimhan güneyde Tohma Çayı, kuzeyde Yama Dağına uzanır.İlçenin toprakları Kuruçay Vadisindeki düzlüklerle, bu düzlükleri boydan boya kuşatan dağların arasında yer alır.Bu Çay buranın en önemli akarsuyudur.

İlçe coğrafi açıdan dağlık ve engebelidir.Dağlarda genelde orman yok denecek kadar azdır. Dağların çok dik ve ormansız olması sağnak yağışlarda taşkınlarave hızlı erozyona sebep olmaktadır. Keban ve Karakaya barajlarının etkisiyle mevsim ılmanlaşmış meşelik orman alanları oluşmuştur.Zurbahan (2004 m.) Ayranca (2520 m) Leylek (2052 m) Akçababa (2164 m), Kırankaya İlçesinin belli başlı tepeleridir.

Merkezden geçen Kuru Çay ve Yağca Çayı ilkbahar aylarında coşar ve yaz aylarında suları kuruyacak kadar azalır. Ova düzlükleri Kuru Çayın’ın genişlediği kesimlerde toplanmıştır.Kuzeydeki düzlüklerde hayvancılık, güneydeki düzlüklerde ise bitkiselüretim önemlidir.

İlçede karasal iklim görülmektedir.Yazlar sıcak ve kurak, Kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.Ancak çevredeki barajların etkisiyle iklim kısmen ılımanlaşmıştır.

AKARSULARI:

İlçemizin tek akarsuyu Kuruçay’dır.Uzunluğu 67 km’dir.Yama Dağı’nın batısından doğan akarsu, Hasançelebi, Hekimhan ve fethiye’yi geçtikten sonra Eğribük yönünde Karakaya barajına katılır.Salıcık,İğdir ve Hırın çaylarıyla beslense de suyu yaz aylarında çok azlır ve bu yüzde^’de Kuruçay adını aldığı bilinir.

BİTKİ ÖRTÜSÜ:

İlçemizin toprakları bitki örtüsünden yoksundur. Karasal iklime paralel olarak bozkır bitki örtüsü görülür. Yer yer Meşe koruluklarına rastlanır. Eskiden İlçenin büyük bir bölümü ormanlarla kaplı iken erezyon, yerleşim ve düzensiz kesimler sonucu bu örtü zamanla yopk olmuştur. İlçede Doğuanadolu bölgesinde ortadan kalkmakta olan kızılcıklara rastlanır.

Bu bitki örtüsüne yer yer yabani meyve ağaçları ile kaynak ve vadi boylarında kavak ve söğütler’ de katılmaktadır.Bitkisel üretimin yapıldığı yerlerde meyvecilik ve doğal örtüye nazaran daha yaygındır.

DAĞLAR:

İlçe alanının büyük bir bölümünü Güneydoğu Toroslar’ın halkaları oluşturur. İlçenin güneyini Doğu- Batı yönünde baştanbaşa kadar güneyde daha düzenli sıralar oluşturan bu dağlar tohma suyu ve Fırat’a katılan çok sayıda akarsuyla sıkça parçalanmıştır.

Yama Dağı Malatya’nın kuzeyini bütünü ile kaplar. Batıda Kuruçay Vadisine, güneydoğuda Fırat Vadisine kadar uzanır. Yama Dağı ve uzantıları genellikle volkanik yapılıdır. Yüksekliği 1500 m nin üzerindedir.Bu Dağlar geniş toplu ve yüksek kabartı oluşturmaktadır. Önemli doruklar dışında bu kesim genellikle plato görünümündedir. Bu sıranın Hekimhan yöresindeki en önemli yükseltileri; Demirli, Kızılhisar, Zurbahan ve Leylek Dağlarıdır.

GÖLETLER:

İlçede önemli doğal göl bulunmamaktadır. Yalnızca dağlık kesimlerden oluşan suların toplanması ile göletlere ve yüzeye çıkan suların oluşturduğu küçük kaynaklar vardır. Bunların dışında dört tane sulama amaçlı gölet vardır. Bunlar Boztepe Sulama Barajı, Güzelyurt Sulama Göleti, Budaklı Sulama Göletidir.

VADİ VE YAZILAR:

İlçemiz Vadiler cennetidir.Düz araziye fazla rastlanmaz. Kayalık ,sarp ve dik arazilerle doludur. Küçük çapta yazılarda mevcuttur.

KURUÇAY VADİSİ:

Yama Dağı’nın batı eteklerinde başlayan Vadi başlangıç kesimlerinde pek derin değildir.Sarp ve darboğazlar yoktur. Bunun başlıca sebebi yöredeki aşınarak yuvarlanmış yeryüzü şekilleridir. Ayrıca Vadiyi aşan akarsuyun havzası küçük ve aktığı su miktarı da azdır. Yine Kuruçay vadisi orta bölümünde biraz dardır. Daha sonra tabanı genişleyerek Tohma ve Fırat vadileri ile birlişir.

ÇAPUTLU YAZISI:

Bu düzlük Kuruçay Vadisinde ve Hasançelebi yöresini kaplar. Bu yüksek oranın boyu 20 km’yi geçer. Genişliği 10 km’ye ulaşır. Ova genelde düz olmakla birlikte yer yer hafif dalgalı yapıdadır. ayrıca Han yazısı, Karadere yazısı, Selimli ve Kömülü yazıları da vardır.

YAYLALAR:

İlçemizde  kırk beş adet büyüklü küçüklü yayla vardır. Yaylalar genelde  aşağı kesimlerde bulunur. Göçer aşiretler yazın sürüleriyle buraların yüksek düzlüklerine çıkarlar. Başlıcaları Yama yaylaları ,Ovacık Yaylaları,Işıklı Yaylaları, Dikili Yaylaları ve İğdir Yaylalarıdır.

PLATOLAR:

Hekimhan’ın en önemli Platoları kuzeyde’dir. Yama Dağının eteklerinde sıralanan Yama Platoları adıyla’da anılan yüksek düzlükler Fırat Vadisine doğru ilerler. Kuzey Platoları’nın Sivas sınırlarına yakın kesimleri daha geniş ve düzdür. Bu sebeple burada’ki platolar daha küçük ve değişik yükselti basamaklarına dizilmiş taraçalı bir yapıdadır.

TOPRAKLAR

Hekimhan’da bütün toprak türlerini görmek mümkündür. İlçe alanında değişik yaşlı kireç taşlarının üzerini koyu,organik madde yönünden zengin kaverengi orman toprakları kaplar. Bu olgun toprakları hafif, eğilimli kesimlerde kalın, daha eğilimli kesimlerde ise ince tabakadır. Bu topraklar yükseltinin 1000-2000 m arasında değiştiği ve yıllık yağış ortalaması 340 mm nin üzerinde olan alanda yayılır. Miktarını yeterli olmasına rağmen yüzeye paralel olarak uzanan kireç taşı tabakası toprak oluşumunu engellemektedir.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz